Informácie o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľ

Spoločnosť MTR Media s.r.o., IČO: 51175088, sídlo: Hájske 563, 951 33 Hájske (ďalej aj „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých táto spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje ako osobné údaje dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu osobných údajov, ktoré spracúva.

Dôvody spracovania osobných údajov

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou činnosti Prevádzkovateľa. Bez spracúvania osobných údajov by svojim klientom, potenciálnym klientom, obchodným partnerom, ani ostatným dotknutým osobám nemohol poskytnúť svoje služby v požadovanom rozsahu a kvalite.

Základ pre spracovanie osobných údajov

Súčasná právna úprava umožňuje spracúvať osobné údaje na základe viacerých právnych základov, pričom k spracúvaniu osobných údajov môže dochádzať aj bez súhlasu dotknutej osoby.

Ak neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov, osobné údaje budú spracúvané iba na základe a v rozsahu súhlasu dotknutej osoby.

Poskytovanie údajov

Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že tak rozhodne Prevádzkovateľ, alebo mu povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z právneho poriadku Slovenskej republiky.

V prípadoch keď je voľba príjemcu osobných údajov na Prevádzkovateľovi, ten pri výbere týchto partnerov vždy dbá na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany osobných údajov dotknutej osoby.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

Príjemcov osobných údajov spracúvaných Prevádzkovateľom možno rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

a. obchodní partneri zabezpečujúci fyzický a programový servis informačných technológií Prevádzkovateľa, najmä informačných systémov,
počítačových programov a serverov, potrebných pre výkon podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa,

b. obchodní partneri zabezpečujúci služby v oblasti reklamy a marketingu Prevádzkovateľa,

c. obchodní partneri zabezpečujúci plnenie povinností Prevádzkovateľa v oblasti právnych služieb, personalistiky, daní, auditu a účtovníctva,

d. registračné autority pri výkone podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa,

e. orgány verejnej správy, v prípadoch keď Prevádzkovateľovi vyplýva povinnosť poskytnúť osobné údaje zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia orgánu verejnej správy (najmä súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori).

Zabezpečenie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje manuálne alebo za využitia elektronických informačných systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany osobných údajov bola čo najvyššia.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

a. požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,

b. na opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,

c. namietať proti spracúvaniu osobných údajov,

d. na prenosnosť osobných údajov,

e. podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,

f. svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou osobných údajov môže dotknutá osoba zaslať na email: info@mobile-led.sk alebo priamo na adresu sídla Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Zásady používania súborov cookies

Tieto zásady používania súborov cookies vysvetľujú, čo sú to súbory cookies a ako ich používame, aké typy súborov cookies používame, t. j. aké informácie zhromažďujeme pomocou súborov cookies a ako sa tieto informácie používajú, a ako môžete kontrolovať nastavenia súborov cookies. Ďalšie informácie o tom, ako používame, uchovávame a zabezpečujeme vaše osobné údaje, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať z Vyhlásenia o súboroch cookies na našej webovej stránke.

Viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracúvame osobné údaje, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných
údajov.

Váš súhlas sa vzťahuje na doménu: mobile-led.sk

Čo sú to súbory cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa používajú na ukladanie malých informácií. Ukladajú sa do vášho zariadenia pri načítaní webovej stránky v prehliadači. Tieto súbory cookies nám pomáhajú zabezpečiť správne fungovanie webovej lokality, zvýšiť jej bezpečnosť, poskytnúť používateľom lepší zážitok a pochopiť, ako webová lokalita funguje, a analyzovať, čo funguje a kde je potrebné ju zlepšiť.

Ako používame súbory cookies?

Ako väčšina online služieb, aj naša webová stránka používa súbory cookies prvej strany a tretích strán na viaceré účely. Súbory cookies prvej strany sú väčšinou potrebné na správne fungovanie webovej stránky a nezhromažďujú žiadne vaše osobné údaje.

Súbory cookies tretích strán používané na našej webovej lokalite slúžia najmä na pochopenie toho, ako webová lokalita funguje, ako s ňou komunikujete, na zabezpečenie našich služieb, na poskytovanie reklám, ktoré sú pre vás relevantné, a celkovo vám poskytujú lepší a kvalitnejší používateľský zážitok a pomáhajú urýchliť vaše budúce interakcie s našou webovou lokalitou.

Aké typy súborov cookies používame?

Nevyhnutné: Nevyhnutné súbory cookies sú absolútne nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky. Tieto súbory cookies anonymne zabezpečujú základné funkcie a bezpečnostné prvky webovej stránky.

Funkčné: Funkčné súbory cookies pomáhajú vykonávať určité funkcie, ako je zdieľanie obsahu webovej stránky na platformách sociálnych médií, zhromažďovanie spätnej väzby a ďalšie funkcie tretích strán.

Výkonnostné: Výkonnostné súbory cookies sa používajú na pochopenie a analýzu kľúčových indexov výkonnosti webovej stránky, čo pomáha pri poskytovaní lepšej používateľskej skúsenosti pre návštevníkov.

Analytické: Analytické cookies sa používajú na pochopenie toho, ako návštevníci interagujú s webovou stránkou. Tieto súbory cookies pomáhajú poskytovať informácie o počte, ako je počet návštevníkov, miera odchodov, zdroj návštevnosti atď.

Reklama: Reklamné súbory cookies sa používajú na poskytovanie relevantných reklám a marketingových kampaní návštevníkom. Tieto súbory cookies sledujú návštevníkov na webových stránkach a zhromažďujú informácie na poskytovanie prispôsobených reklám.

Ostatné: Ostatné nekategorizované súbory cookies sú tie, ktoré sa analyzujú a ešte neboli zaradené do žiadnej kategórie.

COOKIE POPIS DOBA UCHOVANIA
_ga Súbor cookie _ga nainštalovaný službou Google Analytics počíta údaje o návštevníkoch, reláciách a kampaniach a tiež sleduje používanie stránky pre analytický prehľad stránky. Súbor cookie ukladá informácie anonymne a priraďuje náhodne vygenerované číslo na rozpoznanie jedinečných návštevníkov. 2 roky
_ga_B25GZ0C92C Cookie inštalovaný pre záznam údajov na Google Analytics. 2 roky
cookielawinfo-checkbox-necessary Tento súbor cookie nastavený doplnkom GDPR Cookie
Consent sa používa na zaznamenanie súhlasu používateľa s cookies v
kategórii „Nevyhnutné“.
11 mesiacov
viewed_cookie_policy Súbor cookie je nastavený doplnkom GDPR Cookie Consent a používa sa na uloženie toho, či používateľ súhlasil alebo nesúhlasil s používaním súborov cookie. Neuchováva žiadne osobné údaje. 11 mesiacov
cookielawinfo-checkbox-functional Súbor cookie je nastavený zásuvným modulom GDPR Cookie
Consent na zaznamenanie súhlasu používateľa pre súbory cookies v
kategórii „Funkčné“.
11 mesiacov
cookielawinfo-checkbox-performance Tento súbor cookie nastavený doplnkom GDPR Cookie
Consent sa používa na uloženie súhlasu používateľa pre súbory cookies v
kategórii „Výkonnostné“.
11 mesiacov
cookielawinfo-checkbox-analytics Tento súbor cookie, ktorý je nastavený doplnkom GDPR
Cookie Consent, sa používa na zaznamenanie súhlasu používateľa pre
súbory cookies v kategórii „Analytické“.
11 mesiacov
cookielawinfo-checkbox-advertisement Tento súbor cookie nastavený doplnkom GDPR Cookie
Consent sa používa na zaznamenanie súhlasu používateľa s cookies v
kategórii „Reklama“.
11 mesiacov
cookielawinfo-checkbox-others Tento súbor cookie nastavený doplnkom GDPR Cookie
Consent sa používa na uloženie súhlasu používateľa pre súbory cookies v
kategórii „Ostatné“.
11 mesiacov

Ako môžem ovládať nastavenia súborov cookies?

Ak sa rozhodnete zmeniť svoje nastavenia neskôr počas relácie prehliadania, môžete kliknúť na Nastavenia cookies. Tým sa opäť zobrazí oznámenie o súhlase, ktoré vám umožní zmeniť vaše preferencie alebo súhlas úplne odvolať.

Okrem toho rôzne prehliadače poskytujú rôzne spôsoby blokovania a odstraňovania súborov cookies používaných webovými stránkami. Môžete zmeniť nastavenia svojho prehliadača a zablokovať/vymazať súbory cookies. Viac informácií o tom, ako spravovať a odstraňovať súbory cookies, nájdete na stránke wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.